Grøndals Tun

Tun på dåse kender alle, men kun få ved, hvor delikat en spise konserveret tunfisk kan være. Grøndals tun er i en klasse for sig, når det gælder smag, konsistens og kvalitet.

Vores tunfisk fanges med stang og line i farvandet omkring Azorerne, hvor producenten Santa Catarina med afsæt i lokale råvarer tilbereder og pakker tunfisken.

Tunen er af arten Skipjack, som optræder i stort antal i disse farvande og kun fiskes med stang og line. Derfor er Grøndals tun på dåse helt uden bifangst eller overfiskeri. Da skipjack tun tilhører en af de små tunarter, indeholder den et naturligt lavt niveau af tungmetaller sammenlignet med andre arter.

Grøndals e-mailliste