1 to 3 day delivery and free shipping from NOK 499

Your cart was updated

Hvad definerer Grøndals som de gode fiskearter

For at vi kan passe på havmiljøet, ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at vælge fisk fra naturskånsomt fiskeri.

At tænke den del ind i hele produktionen, vil bidrage til at opretholde en sund og stabil fiskebestand. Når du spiser, eller serverer Grøndals fiskekonserves for dine gæster, kan du gøre det med god samvittighed. Vi danskere er kendt for at have følelserne med i vores spisevaner. Derfor er det naturligt for os, at være opmærksomme på at vores fisk på dåse ikke kun smager godt.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der er fisk nok til den kommende generation, samtidig med at der passes på havmiljøet og fiskebestandene.

Sunde og ikke-overfiskede arter

Det betyder, at vi indtænker fiskearter og fiskeri på niveau med den gode smag i tilvejebringelsen af Grøndals fiskekonserves. Vi samarbejder kun med producenter, som fisker naturskånsomt, hvor du som forbruger er garanteret sunde og ikke-overfiskede arter - vi kalder dem de gode fiskearter.

For at opretholde en sund fiskebestand er der mange faktorer, som spiller ind. Først og fremmest er det vigtigt at fiske på de rigtige årstider, hvor bestanden er sund, og fisken har det allerbedst. Dernæst spiller fiskearten en stor rolle i forhold til, hvordan havets økosystem påvirkes under fiskeriet.

Vores tunfisk er af arten skipjack, og fiskes kun på stang. Den er kendt for at være en hurtigt voksende art, som ikke er truet af overfiskning og indeholder et naturligt lavt indhold af tungmetaller.

Derudover anvender vi udelukkende sardiner og makreller, som fiskes i Atlanterhavet langs Portugals kyster. Så snart fiskene er i sæson, drager fiskerne ud på havet i deres små både og indfanger fiskene naturskånsomt med specialdesignede net.

Hvis ikke vildtfanget fisk kan fås

Vi ønsker i udgangspunktet kun at bruge vildtfanget fisk. Det synes vi er bedst. Men indimellem er det ikke muligt at få vildtfanget fisk, særligt ikke hvis fisken skal være frisk og ikke kommer fra frost på den anden side af kloden. Derfor er det også blevet mere populært med opdræt. Både som havbrug og dambrug.

I nyere tid vokser landbaseret opdræt frem og vinder terræn. Hvad der er bedst, er summen af mange delelementer - det ene er ikke bedre end det andet, når det kommer til bæredygtighed. Når fiskeren drager ud på havet, skal der bruges store mængder energi på at fiske vildt, og efterfølgende transport fra havn til produktion og videre til salg.

Ved fisk som opdrættes i kar på landjorden, muliggøres kontrol med alt fra havvand til fiskenes trivsel og de kvælstoffer som fisk udleder. På den måde kan man sikre sundhed i fisken og undgå brug af antibiotika, man kan målrette foder og sikre at der ikke overfordres eller at fodret ikke påvirker andre fisk end tiltænkt. 

Ydermere kan man sikre at forurening ikke påvirker havmiljøet og andre bestande. Derimod skal der bruges ressourcer på at drive stedet. Der bruges energi på at pumpe vandet rundt, hvilket bidrager til en høj CO2 udledning. Til gengæld er der 100 % kontrol over bestanden, som man selv skaber, og derved påvirkes den vilde fiskebestand i havene ikke, når fiskene indfanges.

Kundernes favoritter

Mackerel in tomato - spicy and delicious
Mackerel in tomato - spicy and delicious
Mackerel

Makrelfilet

Mackerel in tomato - spicy and delicious

45 kr

Pick quantity

Tuna fillet in fennel and olive oil
Tuna fillet in fennel and olive oil
Tuna fillet

Tunfilet

Tuna fillet in fennel and olive oil

46 kr

Pick quantity

Sardines in spicy olive oil
Sardines in spicy olive oil
Sardine

Sardiner

Sardines in spicy olive oil

45 kr

Pick quantity

Tuna fillet in mild chili and olive oil
Tuna fillet in mild chili and olive oil
Tuna fillet

Tunfilet

Tuna fillet in mild chili and olive oil

46 kr

Pick quantity

Free shipping over NOK 499

Applies to package shop

delivery time

1-3 days

Customer service

All weekdays from 10 a.m. to 3 p.m

Satisfaction Guarantee

100 day right of return

Your cart is empty

Continue shopping