De gode fiskearter

Hvad definerer Grøndals som de gode fiskearter?

For at vi kan passe på havmiljøet, ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at vælge fisk fra naturskånsomt fiskeri.

At tænke den del ind i hele produktionen, vil bidrage til at opretholde en sund og stabil fiskebestand. Når du spiser, eller serverer Grøndals fiskekonserves for dine gæster, kan du gøre det med god samvittighed. Vi danskere er kendt for at have følelserne med i vores spisevaner. Derfor er det naturligt for os, at være opmærksomme på at vores fisk på dåse ikke kun smager godt.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der er fisk nok til den kommende generation, samtidig med at der passes på havmiljøet og fiskebestandene.

01

Sunde og ikke-overfiskede arter

For at vi kan passe på havmiljøet, ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at vælge fisk fra naturskånsomt fiskeri.

At tænke den del ind i hele produktionen, vil bidrage til at opretholde en sund og stabil fiskebestand. Når du spiser, eller serverer Grøndals fiskekonserves for dine gæster, kan du gøre det med god samvittighed. Vi danskere er kendt for at have følelserne med i vores spisevaner. Derfor er det naturligt for os, at være opmærksomme på at vores fisk på dåse ikke kun smager godt.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der er fisk nok til den kommende generation, samtidig med at der passes på havmiljøet og fiskebestandene.

02

Hvis ikke vildtfanget fisk kan fås

Vi ønsker i udgangspunktet kun at bruge vildtfanget fisk. Det synes vi er bedst. Men indimellem er det ikke muligt at få vildtfanget fisk, særligt ikke hvis fisken skal være frisk og ikke kommer fra frost på den anden side af kloden. Derfor er det også blevet mere populært med opdræt. Både som havbrug og dambrug.

I nyere tid vokser landbaseret opdræt frem og vinder terræn. Hvad der er bedst, er summen af mange delelementer - det ene er ikke bedre end det andet, når det kommer til bæredygtighed. Når fiskeren drager ud på havet, skal der bruges store mængder energi på at fiske vildt, og efterfølgende transport fra havn til produktion og videre til salg.

Ved fisk som opdrættes i kar på landjorden, muliggøres kontrol med alt fra havvand til fiskenes trivsel og de kvælstoffer som fisk udleder. På den måde kan man sikre sundhed i fisken og undgå brug af antibiotika, man kan målrette foder og sikre at der ikke overfordres eller at fodret ikke påvirker andre fisk end tiltænkt. 

Ydermere kan man sikre at forurening ikke påvirker havmiljøet og andre bestande. Derimod skal der bruges ressourcer på at drive stedet. Der bruges energi på at pumpe vandet rundt, hvilket bidrager til en høj CO2 udledning. Til gengæld er der 100 % kontrol over bestanden, som man selv skaber, og derved påvirkes den vilde fiskebestand i havene ikke, når fiskene indfanges.

01

Sunde og ikke-overfiskede arter

For at vi kan passe på havmiljøet, ser vi det som en naturlig del af vores ansvar at vælge fisk fra naturskånsomt fiskeri.

At tænke den del ind i hele produktionen, vil bidrage til at opretholde en sund og stabil fiskebestand. Når du spiser, eller serverer Grøndals fiskekonserves for dine gæster, kan du gøre det med god samvittighed. Vi danskere er kendt for at have følelserne med i vores spisevaner. Derfor er det naturligt for os, at være opmærksomme på at vores fisk på dåse ikke kun smager godt.

Vi er nødt til at være opmærksomme på, at der er fisk nok til den kommende generation, samtidig med at der passes på havmiljøet og fiskebestandene.

02

Hvis ikke vildtfanget fisk kan fås

Vi ønsker i udgangspunktet kun at bruge vildtfanget fisk. Det synes vi er bedst. Men indimellem er det ikke muligt at få vildtfanget fisk, særligt ikke hvis fisken skal være frisk og ikke kommer fra frost på den anden side af kloden. Derfor er det også blevet mere populært med opdræt. Både som havbrug og dambrug.

I nyere tid vokser landbaseret opdræt frem og vinder terræn. Hvad der er bedst, er summen af mange delelementer - det ene er ikke bedre end det andet, når det kommer til bæredygtighed. Når fiskeren drager ud på havet, skal der bruges store mængder energi på at fiske vildt, og efterfølgende transport fra havn til produktion og videre til salg.

Ved fisk som opdrættes i kar på landjorden, muliggøres kontrol med alt fra havvand til fiskenes trivsel og de kvælstoffer som fisk udleder. På den måde kan man sikre sundhed i fisken og undgå brug af antibiotika, man kan målrette foder og sikre at der ikke overfordres eller at fodret ikke påvirker andre fisk end tiltænkt. 

Ydermere kan man sikre at forurening ikke påvirker havmiljøet og andre bestande. Derimod skal der bruges ressourcer på at drive stedet. Der bruges energi på at pumpe vandet rundt, hvilket bidrager til en høj CO2 udledning. Til gengæld er der 100 % kontrol over bestanden, som man selv skaber, og derved påvirkes den vilde fiskebestand i havene ikke, når fiskene indfanges.